Uzytkownik niezalogowany


25 lutego 2017

KALENDARZ

30 Listopad 2011
Opinie uczestników projektu

21-22 Listopad 2011
Kierowanie i Zarządzanie Zespołem

26-27 Września 2011
Planowanie Strategii Sprzedaży


K2 droga na szczyt
FRANCZYZA - siła marki
Getin Bank dla Partnerów
Galeria
Getin Bank
Kontakt


 


 

Copyright by Studio2M

"K2 - Droga na szczyt" to unikalny projekt rozwojowy skierowany do liderów- franczyzobiorców Getin Banku. Doceniając zaangażowanie oraz sukcesy naszych partnerów Getin Bank we współpracy z firmą szkoleniową Development Partners  przygotował wyjątkowe szkolenia oraz serię spotkań w 2011 roku.

Korzyści wynikające z udziału w K2 - Droga na szczyt:

  • Rozwój umiejętności menedżerskich Partnerów, który przyniesie wzrost kompetencji zarządzania zespołami handlowymi
  • Wzrost umiejętności zarządzania zespołem sprawi, iż zespoły prowadzone przez świadomych liderów skuteczniej, szybciej i taniej będą realizować procesy i stawiane przed nimi zadania oraz cele.
  • Im lepsze i skuteczniejsze zespoły sprzedażowe tym większa motywacja ludzi do pracy oraz osiągania wspólnych celów biznesowych
  • Dzięki rozwojowi kompetencji i funkcji menedżerskich, uczestnicy w znaczący sposób wpływać będą na swoje otoczenie. Będą je kształtować według najlepszych praktyk zarządzania sprzedażą, a także wpłyną na rozwój pro-aktywnej postawy wśród swoich współpracowników i podwładnych.
  • rozwojowi kompetencji menedżerskich  towarzyszyć będzie zwiększenie zyskowności prowadzonego biznesu – dzięki poznaniu i zastosowaniu w praktyce narzędzi zarządzania zespołem i sprzedażą zwiększy się wydajność uczestników, a realizowane zadania i cele osiągane będą w jeszcze doskonalszy sposób.
  • Projekt przyniesie zwiększenie zyskowności oraz szybkości działania operacyjnego biorących udział w szkoleniach Partnerów

Doskonałe przywództwo i efektywne zespoły handlowe
to gwarancja wzrostu i zysku finansowego Partnerów oraz Banku.

Moduły szkoleniowe w projekcie K2 - Droga na szczyt:

Moduł 1 - "Poznaj siebie, zrozum innych - Trening Efektywności Indywidualnej Insights Discovery®"


Moduł 2 -  „Nowoczesna Psychologia Sprzedaży i Negocjacje dla Partnerów Getin Noble Bank”

Moduł 3 - „Planowanie strategii sprzedaży i skuteczny prospecting”

Moduł 4 - "Efektywne kierowanie i zarządzanie  zespołem - Skuteczne techniki i narzędzia menedżerskie"